از روزی که تو رفتی...پریده رنگ شادی
اما خورشید می تابه...مثل یه روز عالی
چطور هنوز پرنده...داره هوای پرواز
چطور هنوز قناری...سر میده بانگ آواز
مگه خبر ندارن...تو رفتی از کنارم
چرا بهت نگفتن...بی تو چه حالی دارم
قلب پر از سکوتم...دلتنگ از این جدایی
بی تو ببین چه سرده...تابستون تنهایی
به چشم خسته ی من...آسمون از سنگ شده
لعنت به این تنهایی...دلم برات تنگ شده
...